مشتریان در تلاشند تا در رسانه های اجتماعی به شما دسترسی پیدا کنند ، آیا شما آنجا هستید؟

از هر 5 درخواستی که مصرف کنندگان در شبکه های اجتماعی از یک کسب و کار درخواست کرده اند 6 مورد بی پاسخ می مانند. مشاغل همچنان به اشتباه اشتباه استفاده از رسانه های اجتماعی به عنوان رسانه پخش شده به جای شناخت تأثیر آن به عنوان رسانه ارتباطی ادامه می دهند. مدت ها پیش ، شرکت ها اهمیت مدیریت تماس های ورودی را تشخیص داده بودند ، زیرا رضایت مشتری مستقیماً ناشی از حفظ و افزایش ارزش مشتری است. حجم درخواست های شبکه های اجتماعی سال به سال 77٪ افزایش یافته است.