گوش دادن کافی نیست استراتژی اجتماعی شما برای موفقیت به این 4 عنصر نیاز دارد!

پیام را از خرده فروش برتر Woolworths در آفریقای جنوبی کاملاً دوست دارم. ویرایشگر دیجیتال سام ویلسون در مورد چگونگی محصولات Socialbakers ، Analytics و Builder ، به تیم او این امکان را می دهد که تعامل با مارک تجاری را ارائه دهد و بینش اجتماعی قدرتمندی را به مدیران شرکت ارائه دهد. استراتژی وولورث فراتر از گوش دادن و پاسخ دادن از طریق رسانه های اجتماعی است. 4 عنصر دیگر وجود دارد که توسط سام ذکر شده است که به آنها کمک کرده است ، چه در خارج و چه با رهبری داخلی. تجزیه و تحلیل - دسترسی به تکه ها و تاس ها