زمان تنظیم بهار استراتژی بازاریابی شماست

هر چند وقت یک بار ، مهم است که استراتژی بازاریابی خود را مرور کنید. رفتارهای مصرف کننده با گذشت زمان تغییر می کند ، استراتژی های رقیب شما با گذشت زمان تغییر می کند و سیستم عامل های بازاریابی دیجیتال با گذشت زمان تغییر می کنند. بهار اینجاست و اکنون زمان مناسبی است که مارک ها تلاش خود را برای بازاریابی دیجیتال تازه می کنند. بنابراین ، چگونه بازاریاب ها درهم و برهمی را از استراتژی بازاریابی خود حذف می کنند؟ در اینفوگرافیک جدید MDG ، خوانندگان می آموزند که کدام روش های قدیمی و خسته دیجیتال را برای دور ریختن این روش استفاده می کنند