10 پیشرفتی که امروز می توانید برای بازاریابی اجتماعی انجام دهید!

بخش فزاینده ای از تلاش های بازاریابی ورودی که برای شرکت ها اعمال می کنیم شامل استراتژی های رسانه های اجتماعی پولی و ارگانیک است. من همیشه از اخبار مداوم که رسانه های اجتماعی بازده سرمایه ای را که شرکت ها در جای دیگر پیدا می کنند ، دریافت نمی کنند. صادقانه بگویم ، من فکر می کنم این به دلیل عدم اجرا و یک استراتژی خوب است ، نه رسانه. ما همچنان شاهد رشد در بازاریابی اجتماعی هستیم و در آن بسیار موثر بوده است

بازاریابی ورودی برای مشاغل کوچک

فناوری همچنان فرصت های باورنکردنی را به تجارت کوچک ارائه می دهد. با ادامه پیشرفت قدرت و سیستم عامل های محاسباتی ، هزینه ها همچنان کاهش می یابد. چند سال پیش ، ابزار جستجو و بسترهای اجتماعی هزاران دلار در ماه بود و فقط در اختیار شرکت هایی بود که توانایی سرمایه گذاری را داشتند. فردا با یک گروه از متخصصان تجارت کوچک درباره ابزارهایی برای کمک به آنها صحبت خواهم کرد و UpCity یکی از ابزارهای موجود در این زمینه است