رشد تبلیغات شبکه های اجتماعی و تأثیر آن بر بازاریابی دیجیتال

بازاریابان مجبور شده اند تقریباً هر جنبه از رویکردهای تبلیغاتی خود را تغییر دهند تا با رفتار مصرف کننده و روندهای تکنولوژیکی مطابقت داشته باشند. این اینفوگرافیک ، "چگونه رسانه های اجتماعی بازی تبلیغاتی را از تبلیغات MDG تغییر داده اند" ، برخی از عوامل اصلی را در ایجاد تغییر در تبلیغات در شبکه های اجتماعی فراهم می کند. هنگامی که تبلیغات شبکه های اجتماعی برای اولین بار به صحنه آمد ، بازاریابان از آن استفاده کردند تا به سادگی با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند. با این حال ، بازاریابان امروزی مجبور شده اند بسیاری را تغییر دهند

در اینجا نحوه تولید آگهی های بیشتر با رسانه های اجتماعی آورده شده است

من فقط در حال ملاقات با یک صاحب مشاغل بودم و شرح روش شگفت انگیزی را که رسانه های اجتماعی نه تنها تجارت را به سمت شرکت من ، بلکه برای مشتریان ما نیز سوق داده است. به نظر می رسد بدبینی مداومی وجود دارد که در شبکه های اجتماعی وجود دارد و بر نسل تولید تأثیر دارد و معتقدم که باید اصلاح شود. بیشتر مسائل مربوط به رسانه های اجتماعی و تولید سرب هیچ ارتباطی با نتایج واقعی ندارد ،