Sonix: رونویسی ، ترجمه و زیرنویس خودکار به بیش از 40 زبان

چند ماه پیش ، من به اشتراک گذاشتم که ترجمه ماشینی محتوای خود را اجرا کرده ام و این باعث دستیابی و رشد سایت شده است. به عنوان ناشر ، رشد مخاطبان من برای سلامتی سایت و تجارت من حیاتی است ، بنابراین من همیشه به دنبال راه های جدید برای دسترسی به مخاطبان جدید هستم ... و ترجمه یکی از آنهاست. در گذشته ، من از Sonix برای تهیه رونویسی از پادکست خود استفاده کرده ام ... اما آنها این کار را کرده اند