آمار تجارت الکترونیک روز پدران: 5 نکته ای که هر برند باید بداند

تقریباً روز پدر است! من چند سال پیش Pops خود را گم کردم ، بنابراین وقت بگذارید تا پدر خود را در آغوش بگیرید و برای او یک هدیه بخرید ... حتی اگر این فقط چند دلار باشد. او آن را دوست دارد حتی اگر آن را نشان ندهد. در این زمان از سال خودم را در لوز می بینم که به ابزارهای جالب توجه نگاه می کنم و فکر می کنم فقط برای یک ثانیه ثانیه ... "من قصد دارم یکی از آنها را برای پدر بگیرم" و سپس به یاد می آورم که او