روانشناسی و بازگشت سرمایه از رنگ

من مکنده یک اینفوگرافیک رنگی هستم ... ما قبلاً نحوه تفسیر جنسیت از رنگها ، رنگ ، احساسات و مارک تجاری و تأثیر رنگها بر رفتار خرید را منتشر کرده ایم. این اینفوگرافیک جزئیات روانشناسی و حتی بازده سرمایه گذاری یک شرکت را می تواند با تمرکز بر رنگهایی که در طول تجربه کاربری خود استفاده می کنند ، بدست آورد. احساسات برانگیخته از رنگ بیشتر مبتنی بر تجارب شخصی است تا آنچه که به ما گفته می شود برای نشان دادن آنها است. رنگ قرمز ممکن است

Agreedo: تولید جلسات بیشتر

زمانی که در یک شرکت بزرگ نرم افزاری کار می کردم ، یک بار دیگر به عنوان یک آزمایش دیگر به جلسات نرفتم. تیم مدیریت محصول جلساتی را در کل هفته و بعضی اوقات 8 ساعت کامل در روز برگزار می کرد ... ملاقات با مشتریان ، فروش ، بازاریابی ، توسعه و پشتیبانی. دیوانه کننده بود این جنون آمیز بود زیرا سازمان دوست داشت ملاقات کند اما در واقع هیچگاه کارمندان آنها را مسئول نمی دانست تا در این جلسه کاری انجام دهند. بنابراین ، به مدت 2 هفته در آن شرکت نکردم