روند خرده فروشی و خرید مصرف کننده برای سال 2021

اگر یک صنعت وجود داشت که شاهد تغییر چشمگیری در سال گذشته بود ، این صنعت خرده فروشی بود. مشاغل فاقد چشم انداز یا منابعی برای اتخاذ دیجیتال به دلیل قفل شدن و همه گیری ، خود را خراب کردند. بر اساس گزارش ها ، تعطیلی فروشگاه های خرده فروشی در سال 11,000 با تنها 2020،3,368 فروشگاه جدید ، از XNUMX،XNUMX مورد فراتر رفت. بحث در مورد تجارت و سیاست ، لزوماً تقاضا برای کالاهای بسته بندی شده مصرفی (CPG) را تغییر نداده است. مصرف کنندگان به اینترنت مراجعه کردند و در آنجا خرید کردند

چگونه پایداری و تنوع برند خود را بازاریابی می کنید؟

روز زمین این هفته بود و ما شاهد اجرای معمول پست های اجتماعی بودیم که در آن شرکت ها محیط زیست را تبلیغ می کردند. متأسفانه ، برای بسیاری از شرکت ها - این فقط یک بار در سال اتفاق می افتد و روزهای دیگر آنها به طور معمول به کار خود باز می گردند. هفته گذشته ، من یک کارگاه بازاریابی را در یک شرکت بزرگ در صنعت بهداشت و درمان به پایان رساندم. یکی از نکاتی که در کارگاه بیان کردم این بود که شرکت آنها نیاز به بازاریابی بهتر در بازار داشت