بازاریابی موبایل: فروش خود را با این 5 استراتژی پیش ببرید

تا پایان سال جاری ، بیش از 80 درصد بزرگسالان آمریکایی تلفن هوشمند خواهند داشت. دستگاه های تلفن همراه بر مناظر B2B و B2C تسلط دارند و استفاده از آنها بر بازاریابی غالب است. اکنون هر کاری که انجام می دهیم دارای یک م componentلفه همراه است که باید آن را در استراتژی های بازاریابی خود بگنجانیم. بازاریابی موبایل چیست بازاریابی موبایل بازاریابی در یک دستگاه تلفن همراه یا مانند آن با تلفن همراه است. بازاریابی موبایل می تواند زمان و مکان را در اختیار مشتریان قرار دهد