اگر تیم محتوای شما فقط این کار را می کرد ، می توانستید برنده شوید

در حال حاضر مقالات زیادی در مورد وحشتناک ترین مطالب وجود دارد. و میلیون ها مقاله در مورد چگونگی نوشتن محتوای عالی وجود دارد. با این حال ، من معتقدم که هیچ یک از این دو مقاله به خصوص مفید نیستند. من معتقدم ریشه محتوای ضعیف که عملکرد خوبی ندارد فقط یک عامل است - تحقیقات ضعیف. تحقیق ضعیف در مورد موضوع ، مخاطبان ، اهداف ، رقابت و غیره منجر به محتوای وحشتناکی می شود که فاقد عناصر لازم برای