تجارت الکترونیکی تعطیلات: موبایل ، تبلت و دسک تاپ

این یک نگاه بسیار جالب در مورد هزینه ها و تبدیل ها در این فصل تعطیلات از طرف افراد در Monetate است. با توجه به این که شواهد روشنی در مورد افزایش استفاده از تلفن همراه و تبلت برای خریدهای جمعه سیاه و دوشنبه سایبری به ما ارائه می دهد ، کمی بیشتر بینش در مورد رفتارهای مختلف افراد با استفاده از تبلت ، تلفن همراه و دسک تاپ فراهم می کند. به نظر من ، به نظر می رسد افرادی که قرص دارند از قبل بسیار راحت از آنها خرید می کنند