تجارت تجارت اکنون 200٪ سریعتر از تجارت الکترونیکی در حال رشد است

آیا اولین موردی را که از دستگاه تلفن همراه خود خریداری کرده اید به یاد دارید؟ من کاملاً مطمئن نیستم که وقتی اولین خرید تلفن همراه خود را انجام داده ام ، حدس می زنم که این کار از طریق برنامه موبایل آمازون یا استارباکس بوده باشد. خرید موبایل چند محدودیت داشت - یکی سهولت استفاده و فناوری ، دیگری اعتماد به معامله بود. خرید موبایل اکنون در حال تبدیل شدن به طبیعت دوم است و آمارهای Coupofy آن را ثابت می کند. در حقیقت،