ضبط های گرافیکی باورنکردنی ICRE توسط Ink Factory Studio

روزگاری می خواستم گرافیست شوم. اکنون برخی کارها را انجام می دهم اما افرادی که در این صنعت ملاقات می کنند مورد توجه من قرار گرفته است - من مردد هستم که فکر کنم پس از این همه سال بتوانم جبران کنم. چند سال پیش نویس مکانیکی نیز خلاقیت من را خرد کرد - اکنون همه چیز در مورد تقارن است. به هر حال ... وقتی داشتم از طریق ICRE در شیکاگو قدم می زدم ، به غرفه راه حل های راهنما رسیدم. در باره