کامل ™: تجارت فرامرزی از ترجمه ، خرید ، از طریق تحقق

طراحی های تونی بیانکو بیش از چهل سال است که در استرالیا بسیار مورد توجه بوده و اکنون این نام تجاری در مجله های معتبر مد جهان و لیست های بهترین لباس مدل های استرالیایی قرار گرفته است. امروزه بسیاری از افراد مشهور و معروف در ایالات متحده و سراسر اروپا دیده می شوند که انواع کفش ها و لوازم جانبی تونی بیانکو را پوشیده اند. تونی بیانکو برای کمک به تسریع در گسترش بین المللی و تقاضای فرامرزی آنها ، با پیتنی بووز همکاری می کند تا تأمین کند