با تشکر از شما!

من جای زیادی دارم که باید به خاطر این شکرگذاری سپاسگزار باشم ... بچه های سالم و استثنایی ، دوستان خارق العاده و یک کار رویایی. در مورد وبلاگ من ، کسی که بیشتر از او مدیون هستم شما هستید! در اینجا لیستی از مفسران وبلاگ من وجود دارد (به ترتیب تعداد نظرات!). مشارکت شما در این وبلاگ نیروی محرکه کیفیت محتوایی است که سعی می کنم روز به روز در اینجا قرار دهم. مایک شینکل اصلاح شده