6 کلید تبلیغ رویداد در رسانه های اجتماعی

بعد از جشنواره جمع آوری کمک مالی خودمان در ایندیاناپولیس ، نوشتم که به نظر نمی رسد که یک بستر بازاریابی مناسبتر از فیس بوک در بازار وجود داشته باشد. طبق گفته ماکسیمیلیون ، من درست گفتم! آن را دوست داشته باشیم یا از آن متنفر باشیم اکنون همه ما می دانیم که شبکه های اجتماعی اینجا هستند تا بمانند و در زندگی روزمره ما نقشی فزاینده دارند. کوچک و بزرگ کسب و کار و همچنین افراد مجبور به پذیرش انبوهی از رشد اجتماعی هستند