چگونه می توان با توییتر و توییت های تبلیغاتی تجارت را پیش برد

توییتر اکنون کمپین های مختلفی را برای ایجاد موارد زیر ، هدایت ترافیک و تبدیل به سایت شما ، نصب برنامه ها ، دستیابی به تبلیغات یا تبلیغ توییت های خاص ارائه می دهد. توییت های تبلیغاتی همچنان در جدول زمانی من در توییتر و در برنامه های بومی توییتر ظاهر می شوند. کسب و کار شما باید از بهترین روشهای توئیتر استفاده کند ، اما اگر در واقع برای تبلیغ یک Tweet هزینه می کنید ، کارهای خاصی وجود دارد که می توانید برای بهبود نرخ کلیک تبلیغ شده انجام دهید.