مسئولیت اجتماعی ما در رسانه های اجتماعی

چه بخواهید و چه نخواهید ، چون شرکت شما شروع به ایجاد گفتگو در شبکه های اجتماعی می کند ، شما مسئولیت دارید. شما در برابر مخاطبان و شرکت خود مسئولیت حفظ کیفیت آن مکالمات را دارید. من از بازدید از یک رسانه بزرگ متنفرم و دیدن چیزی غیر از دروغ ، ترول ها و اسپمرها یک صفحه را اشغال می کنند. این به من می گوید که افزودن صدای من به این ترکیب برای سازمان هیچ ارزشی ندارد. من