Whitepaper: بهترین روش ها برای نوشتن یک پیشنهاد فروش

اوایل سال است. فروش ذهن هر مجری را به خود مشغول می کند. مهم این است که شما بالای بازی خود باشید و یک پیشنهاد فروش جذاب و قانع کننده بنویسید. اما همچنین مهم است که بدانیم چگونه می توان یکی را ایجاد کرد که مورد توجه تصمیم گیرندگان متعدد قرار گیرد. من کاملاً دوست دارم که با نرم افزار پیشنهاد دهنده TinderBox خود کار کنم و آنها در زمینه ایجاد منابع آموزشی در مورد چگونگی بهبود تلاش های فروش شما عالی هستند. روزنامه سفید اخیرشان ، "بهترین شیوه ها