کنفرانس آنلاین بعدی شما چه زمانی است؟

برخی از شرکت هایی که من با آنها کار می کنم ، به ویژه تجارت به تجارت (B2B) با استفاده از رویدادهای مجازی و نمایشگاه ها نتایج خارق العاده و بازگشت سرمایه را مشاهده می کنند. مدتی است که می خواهم در مورد بازاریابی رویدادهای مجازی پست ارسال کنم و اخیراً مجبور شدم با Unisfair ، رویداد مجازی پیشرو ، نمایشگاه تجاری مجازی و ارائه دهنده نمایشگاه شغل آنلاین به صورت آنلاین صحبت کنم. Unisfair یک نرم افزار کامل را به عنوان یک بستر خدمات ، شامل نرم افزار کنفرانس ، پخش وب ارائه می دهد