11 روش ضعیف پست الکترونیکی برای جلوگیری از آنها مگر اینکه مشترکان عصبانی بخواهید

Digital Third Coast با Reachmail همکاری کرد تا فاحش ترین رفتارها و بدترین رفتارهای بازاریابان ایمیل را شناسایی کند. اینفوگرافی که آنها طراحی کرده اند ، هر رفتاری را به یک شخصیت به یاد ماندنی فرهنگ پاپ پیوند می دهد تا به بازاریابان کمک کند رفتار ضعیف را به خاطر بسپارند و به آنها ربط دهند. آنها همچنین شامل توصیه های عملی در مورد تبدیل رفتار ضعیف به یک رفتار خوب بودند. متأسفانه هرکسی که مسئول ابزار بازاریابی از طریق ایمیل است از آنها به درستی استفاده نمی کند. کاملاً ممکن است شما یک یا چند مورد بسازید