رویکرد 8 گام برای بازاریابی محتوای موفق

اقدامات عمودی یک رویکرد 8 مرحله ای برای توسعه یک پروژه موفق بازاریابی محتوا ایجاد کرده است که شامل توسعه استراتژی ، ایده پردازی ، ایجاد محتوا ، بهینه سازی ، ارتقا content محتوا ، توزیع ، پرورش و اندازه گیری سرب است. مشاهده این بازاریابی محتوا به عنوان یک استراتژی منسجم در طول چرخه حیات مشتری ضروری است زیرا محتوای آن را با مرحله یا هدفی که بازدید کننده سایت شما قرار می دهد همسو می کند و مسیر دستیابی به مسیر را تضمین می کند. تولید محتوا در حال افزایش است. با تقریباً 50٪