Vydia: محتوای ویدیویی و حقوق دیجیتال خود را مدیریت کنید

ویدیا یک شرکت فناوری ویدئویی Inc 500 است که به سازندگان این قدرت را می دهد تا از طریق یک پلت فرم متمرکز به راحتی محتوای خود و حقوق دیجیتال خود را مدیریت کنند. سازندگان محتوا از قدرت فیلمبرداری در هر پلتفرم اجتماعی موجود استفاده می کنند ، با این حال ، بینش و کنترل آنها بر مالکیت معنوی خود محدود است. Vydia با حل این مشکل با یک برنامه هوشمند و جهانی ، به سازندگان قدرت می بخشد. روی لامانا ، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت آژانس Vydia Vydia شامل این موارد است: