چگونه می توان یک سایت بزرگ را خزید و داده ها را با استفاده از SEO Spider Screaming Frog استخراج کرد

ما در حال حاضر با مهاجرت Marketo به چندین مشتری کمک می کنیم. همانطور که شرکت های بزرگ از راه حل های سازمانی مانند این استفاده می کنند ، مانند یک تار عنکبوت است که خود را در طی سالها در فرایندها و سیستم عامل ها می بافد ... تا جایی که شرکت ها حتی از هر نقطه تماس آگاهی ندارند. با یک پلت فرم اتوماسیون بازاریابی سازمانی مانند Marketo ، فرم ها نقطه ورود اطلاعات در سایت ها و صفحات اصلی هستند. شرکت ها اغلب هزاران صفحه و صدها فرم در سراسر سایت های خود دارند