معیارها: عملکرد وبینارهای شما چقدر خوب است؟

ما دیروز در حال برنامه ریزی وبینار بعدی خود بودیم و در مورد برخی از معیارها در مورد حضور ، ارتقا، و مدت زمان بحث کردیم ... و سپس من امروز این را دریافت کردم! ON24 گزارش سالانه گزارش معیارهای وبینار سال 2015 خود را منتشر کرد که در آن روندهای اصلی مشاهده شده در وبینارهای مشتری ON24 طی سال گذشته تجزیه و تحلیل می شود. معیارهای عملکرد وبینار یافته های کلیدی تعامل وبینار - 35٪ از وبینارها یکپارچه برنامه های رسانه های اجتماعی مانند Twitter ، Facebook و LinkedIn و 24٪ از وبینارها