جهان رسانه های اجتماعی: بزرگترین سیستم عامل های رسانه های اجتماعی در سال 2020 کدام بودند؟

اندازه مهم است که آیا ما می خواهیم آن را بپذیریم یا نه. در حالی که من بزرگترین طرفدار بسیاری از این شبکه ها نیستم ، اما تعاملاتم را مشاهده می کنم - بزرگترین سیستم عامل ها جایی است که بیشترین وقتم را می گذرانم. محبوبیت مشوق مشارکت است و وقتی می خواهم به شبکه اجتماعی موجود خود دسترسی پیدا کنم ، این سیستم عامل های محبوب هستند که می توانم به آنها دسترسی پیدا کنم. توجه کنید که گفتم موجود است. من هرگز به مشتری یا شخصی توصیه نمی کنم که موارد را نادیده بگیرد

چگونه بازاریابان خارج از کشور در چین موفق می شوند

در سال 2016 ، چین یکی از پیچیده ترین ، جذاب ترین و دیجیتالی ترین بازارهای جهان بود ، اما با ادامه ارتباط جهانی به صورت جهانی ، فرصت های موجود در چین برای شرکت های بین المللی بیشتر در دسترس خواهد بود. برنامه آنی اخیراً گزارشی درباره حرکت موبایل منتشر کرده و چین را به عنوان یکی از بزرگترین عوامل رشد درآمد فروشگاه های برنامه برجسته کرده است. در همین حال ، اداره فضای مجازی چین دستور داده است که فروشگاه های برنامه باید در دولت ثبت نام کنند