تدبیر خرد اجتماعی رسانه های اجتماعی از متخصصان برتر سازمانی

متخصصان رسانه های اجتماعی Big Company چه می دانند که بقیه ما ممکن است خیلی روشن نباشیم؟ ReferralCandy اطلاعات جدیدترین کتاب الکترونیکی جی بائر را جستجو کرده است: این اطلاعات شامل نکاتی درباره ایجاد حضور در شبکه های اجتماعی شما ، رشد مخاطبان ، ایجاد جامعه و خرد عمومی در مورد نمایندگی خوب برند شما و