چه کسی من را بازتوییت کرد؟

چند روز گذشته افراد از من سال کرده اند ، چگونه می توان فهمید چه کسی من را بازتوییت کرده است؟ وقتی افراد از ویژگی بازتوییت در توییتر استفاده می کنند ، بسیار آسان است. ورود به Twitter می تواند Retweets را در پیمایش سمت راست کلیک کند. ستون سوم تویت های شماست ، بازتوییت کرد و لیستی از همه توییت های شما که بازتوییت شده اند و همچنین افرادی که این کار را انجام داده اند را به شما ارائه می دهد. همچنین یک تماس API وجود دارد تا داده های retweet را برای آن بگیرید