خدمات مشتری ساده

باور کنید یا نه ، همیشه بازاریابی ، بلاگ ، پیام ویروسی و غیره نیست ، گاهی اوقات خدمات مشتری بسیار خوبی است. من یک ساعت فسیل دارم که نزدیک و عزیزم است زیرا بچه های من یک روز تولد آن را برای من خریده اند. امیدوارم تا ابد ادامه داشته باشد. باتری یک یا دو سال دوام می آورد. باتری من دو روز پیش تمام شد اما من مرتباً ساعت می پوشیدم. به نظر می رسد نوعی گنگ است اما من این کار را کردم زیرا