Shopify را به طور یکپارچه با سایت وردپرس خود ادغام کنید

ما تعداد زیادی سایت Woocommerce برای مشتریان راه اندازی کرده ایم ... و این کار آسان نبوده است. رابط Woocommerce کمی نادرست است و ویژگی های اضافی عمدتا از طریق مجموعه ای از افزونه ها که به اشتراک های پولی… و پیکربندی بیشتر نیاز دارند ، در دسترس هستند. پیکربندی بسیار زیاد اگر Shopify را هرگز ندیده اید ، ما ویدیویی را به اشتراک گذاشتیم که به شما نشان می دهد چگونه می توانید در کمتر از 25 دقیقه کل سایت تجارت الکترونیک خود را تنظیم کنید! Shopify واقعاً بسیار کار کرده است

Janrain: حضور اجتماعی خود را تسخیر و تقویت کنید

بنابراین شما حضور خود در شبکه های اجتماعی را فعال و فعال کرده اید. شما روز به روز طرفداران و دنبال کنندگان خود را اضافه می کنید و بازدیدکنندگان سایت خود را به زنجیر می اندازید. رسانه های اجتماعی رشد شما را فراهم می کنند ، اما بازگشت سرمایه ای که همه اصحاب رسانه های اجتماعی درباره آن صحبت می کنند را مشاهده نمی کنید. به نظر می رسد رسانه های اجتماعی این شبکه عظیم هستند ، اما شما چیزی را گیر نمی آورید زیرا همه از سوراخ سوراخ می شوند. دو واقعه مهم وجود دارد