ZoomInfo: اطلاعات B2B خود را به روز کنید

کمی از اطلاعات B2B شما قدیمی است. زومینفو گزارش می دهد که 70٪ از کل داده های B2B یک یا چند تغییر در طول سال دارند. گردش کار ، تبلیغات ، خرید ، بسته شدن مشاغل ... همه اینها می تواند کیفیت داده های جستجوی شما را پایین بیاورد. این مسائل مربوط به داده ها می توانند هم در فروش و هم در بازاریابی با مشکل مواجه شوند. در فروش ، اگر تیم خروجی شما با افرادی که دیگر در آنجا نیستند تماس می گیرد یا از طریق ایمیل برای آنها ارسال می شود ، وقت آن رسیده است