هدف ، لطفا لباس مرغ را قفل کنید

یک پیام باز برای Target:

مرغ را بیل کنید

  • لطفا لباس هلو را در هالووین در فضای باز نگذارید.
  • لطفاً لباس مرغ های خود را در راهرویی که کسی بتواند بدون شناسایی آن را بپوشد ، رها نکنید.
  • لطفاً لباس مرغهای خود را در جایی كه یك جوان 17 ساله می تواند دست خود را بگذارید ، رها نكنید.
  • لطفاً لباس مرغ خود را در جایی که پدر می تواند 17 دلار برای پسر 5 ساله خود شرط ببندد تا لباس مرغ را بپوشد و دور Super Super Target را بچرخد don't
    به لذت بچه های کوچک که فریاد می زنند ، "مادر ... نگاه کن ... این یک مرد مرغ است!".
  • لطفا لباس مرغ را کنار بگذارید. مگر اینکه بخواهید پدر یک جوان 17 ساله آنقدر بخندد که در اثر حمله قلبی جان خود را از دست بدهد زیرا پسرش دستان خود را با لباس مرغک زده و از جلوی مغازه می دود.

هدف ، لطفا لباس مرغ را قفل کنید.

با تشکر،
داگ