هزینه های تست وب سایت

هزینه تست وب سایت

Monetate یک اینفوگرافیک آموزنده در مورد اینکه در مورد چه چیزی باید فکر کرد و چگونه می توان هزینه ابزار آزمایش وب سایت را توجیه کرد ، ارائه داده است. این یک نگاه جامع به چالش ها ، هزینه ها ، تأثیر ، هزینه های مستقیم ، هزینه های غیرمستقیم و فرصت هایی است که آزمایش وب سایت می تواند فراهم کند.

برآورد مالی نزدیک به یک قرن معروف به کل هزینه مالکیت (TC) می تواند به تعیین هزینه های مستقیم و غیرمستقیم خرید کمک کند. توسط گارتنر برای کمک به اندازه گیری هزینه واقعی سرمایه گذاری در نرم افزار یا سخت افزار در طول زمان به تصویب رسیده است ، شرکت ها هنگام تصمیم گیری برای استفاده از ابزار آزمایش وب سایت باید TCO را در نظر بگیرند.

من به خصوص از ته مطلب قدردانی می کنم: یک ابزار ممکن است ارزان باشد ، یا حتی رایگان باشد ، اما وقت و مردم شما ارزان نیستند. ما افراد زیادی را می بینیم که روی ابزار سرمایه گذاری نمی کنند ... اما هرگز از ابزارهای رایگان استفاده نمی کنند تا بتوانند تأثیرگذار باشند.

مجموع هزینهی مالکیت