ترانسرا: تجزیه و تحلیل مشارکت مشتری برای مراکز تماس

تعامل مشتری transera

Transera یک نرم افزار را به عنوان سرویس با میزبانی ابر ارائه می دهد علم تجزیه و تحلیل بستری برای مراکز تماس برای اندازه گیری مشارکت مشتری. تجزیه و تحلیل تعامل مشتری Transera تعاملی است علم تجزیه و تحلیل برنامه برای انجام تجزیه و تحلیل در مورد تعاملات مشتری و فعالیت نماینده برای تعیین آنچه که بهترین نتایج تجاری را تولید می کند. سپس می توان از این بینش ها برای تغییر رفتار عوامل و سیستم های مرکز تماس مبتنی بر ابر و عملکرد بهتر و تجارب مشتری استفاده کرد.

تحلیلگر تعامل با مشتری داده های سیستم های مختلف مرکز تماس شما ، از جمله توزیع کننده تماس خودکار (ACD) ، سیستم پاسخ صوتی تعاملی (IVR) ، برنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ، سیستم ورود سفارش و سایر منابع داده مشتری از جمله خدمات دموگرافیک را با هم در ابر برای تجزیه و تحلیل متقابل جلسات مشتری ، معاملات و تعاملات بین سیستم ها را تجزیه و تحلیل کنید و کسانی را که دارای اهداف مشترک و نتایج تجاری هستند ، به مشارکت مشتری و نتایج نهایی کسب و کار ترسیم کنید.