مزایای ایمیل های راه اندازی شده

اینفوگرافیک ایمیل را فعال کنید

ایمیل ها معمولاً برای بازاریابی فشرده استفاده می شوند و یک پیام یک به چند هستند. در صنعت ، این به عنوان معروف است دسته و انفجار. زمان آن بستگی به فرستنده دارد. ایمیل راه اندازی شده متفاوت است ، با ترکیب یک الگوی سفارشی و داده کاربر برای ارسال یک پیام ایمیل در صورت وقوع یک رویداد خاص. واقعه محرک های ایمیل. ایمیل های راه اندازی شده مستقیماً از طریق سیستم backend یا با استفاده از یک سرویس دهنده ایمیل بطور معمول از طریق یک ایمیل ارسال می شوند API ادغام.

برخی از سیستم های اتوماسیون بازاریابی مانند مشتری ما ، درست در تعاملی، فرصت هایی را برای طراحی دنباله کاملی از پیام رسانی فعال شده برای هدایت افراد به سایت خود ارائه دهید. در حالی که کمپین های پیام راه اندازی شده اغلب بسیار سفارشی و پیچیده هستند ، مزایای آن بسیار قابل توجه است. از آنجا که به طور معمول به دلیل یک اتفاق رخ می دهد - می توان آنها را با زمان دقیق و دقیق ارسال کرد تا در زمان مناسب ، با پیام مناسب و در لحظه مناسب به فرد برسند. این به معنای بهبود در نرخ تبدیل و بهبود تجارب مشتری است.

Email Monks با یک اینفوگرافی جذاب در ایمیل های فعال شده. آنها افراد عالی هستند - فقط به ما کمک می کنند تا چند الگوی زیبا و پاسخگو را طراحی کنیم CircuPress. برای دیدن اینفوگرافیک کامل و تعاملی بر روی اینفوگرافیک کلیک کنید!

راه اندازی-ایمیل-اینفوگرافیک