فهمیدن. در مارک باشید. ایجاد اعتماد.

card-monitor.png گرچه ممکن است روشهای بازاریابی مبتنی بر اینترنت نسبت به برخی تبلیغات چاپی خسته کننده قدیمی خنک تر باشد ، اما این عامل خنک کننده شما را از انجام کارهای اساسی با نام تجاری راحت نمی کند. تمام نقاط لمسی فرصت های اصلی برای افزایش عشق به نام تجاری شما با مخاطبان هدف شما هستند.

  1. درک کنید که طرف مقابل شما چگونه از آن فناوری دیجیتال استفاده می کند. او در چه سطحی برای تعامل با شما در این نقطه تماس آزاد است؟ اگر او در طول روز کاری قبل از اینکه سریع وارد سه جلسه پشت سر هم شود ، مشغول بررسی ایمیل خود است ، آیا واقعاً می خواهد با پیشنهادی ناپسند از گردن او نفس بکشید؟ آیا اطلاعات مفید ، چیزی که می دانید او می خواهد ، مناسب تر است؟ شاید. شاید نه. به دنبال درک و سپس از درک خود برای ساخت پیام و استفاده م effectivelyثرتر از رسانه استفاده کنید.
  2. همیشه طوری رفتار کنید که با قول و شخصیت برند شما سازگار باشد. مدیریت برند فقط این نیست که مطمئن شوید آرم شما در مکان مناسب نشان داده می شود و همیشه از رنگ های مناسب استفاده می کنید. این موارد می تواند کمک کند. از همه مهمتر ، هر نقطه تماس فرصتی برای نشان دادن نام تجاری شما و ایجاد یا تقویت اعتماد است. آیا آن پیشنهاد منزجر کننده ای که در بالا بحث شد با نام تجاری شما مطابقت دارد؟ اگر مزاحم و مخل بخشی از برند شما است (موفق باشید) ، پس پیشنهاد دهید. اما ، اگر مخاطب شما را به عنوان چیزی متفاوت می شناسد ، ارتباطات خود را دوباره انجام دهید. هر کاری انجام می دهید ، بدانید که کیستید و برای چه چیزی طرف هستید و سپس برای ایجاد اعتماد ، آن مارک را تحویل بگیرید.
  3. نحوه تعامل مخاطبان با رسانه ها و پیام هایی که شما ارائه می دهید را درک کنید. کار قطعاً فقط به این دلیل که شما فشار دادید انجام نشده است. برای درک رفتار مخاطب خود از داده ها ، گفتگو یا هر بازخورد دیگری که می گیرید استفاده کنید و سپس استراتژی ها ، برنامه ها و نحوه اجرا را تنظیم کنید.