ویدئو: توییتر در زندگی واقعی

توییتر در زندگی واقعی

این ممکن است بزرگترین نمونه از جنون باشد توییتر. من فکر می کنم 5,000 نفر را دنبال می کنم زیرا از هر 1,000 توییت یک مورد مفید است. فیلم را ببینید و آنچه را می بینم خواهید دید.

حتی با وجود این همه جنون ، من هنوز توییتر را دوست دارم! این همان جایی است که من این فیلم را پیدا کردم ، البته!