چرا رکود اقتصادی وجود دارد؟

برخی از افراد معتقدند سو mis مدیریت شرکت ها ، حرص و آز ، اقتصاد جهانی ، جنگ ، تروریسم و ​​/ یا عدم مسئولیت دولت همه منجر به رکود جهانی شده است که ما تجربه می کنیم. شاید. من معتقدم همه اینها می تواند علائمی باشد ... یا شاید صفهایی باشد که توسط بزرگترین ذهنیتهای تجاری جهان از دست رفته است.

من فکر می کنم رکود اقتصادی اوج تغییراتی است که با پیشرفت سریع و رشد فناوری ایجاد شده است. درجات چهار ساله بسیار کند است ، مشاغل تولیدی خودكار هستند و دسترسی به اطلاعات باعث ایجاد یكی از بزرگترین اختلالات جهانی در ثروت و كارآفرینی جهان شده است.

آیا این بدان معناست که همه امیدها از بین رفته است؟ نه اما این بدان معنی است که بخشی از جهان به چرخ دنده دیگری تغییر مکان داده است - بسیاری دیگر را پشت سر می گذارد. افراد پیشرو لزوما ثروتمند یا تحصیل کرده نیستند ... آنها کارآفرین ، سازگار ، متفکر و ایده پرداز هستند.

این تاریخ در حال تکرار شدن است ، اما در مقیاس نمایی که قبلاً هرگز ندیده ایم. محکم بمانید ، سریع واکنش نشان دهید ، بیشتر کار کن... این یک سوار پر دست انداز خواهد بود.