یاهو بازاریابی را جستجو کنید ... شما مرا گم کردید!

دایرکت میل یک رسانه گران قیمت است. از آنجا که گران است ، به طور تصادفی انجام نمی شود. من به مشتریانم می گفتم که فرصت جلب توجه کسی با Direct Mail مستقیماً به فاصله بین صندوق پستی و سطل زباله مربوط می شود. تنها بخشی از یک کارزار پست الکترونیکی مهمتر از هدف و مهمترین قسمت توانایی اجرا در کمپین است.

امروز ، یک قطعه مستقیم نامه مستقیم ایجاد شده را از آن دریافت کردم یاهو بازاریابی جستجو کنید. این پیشنهاد با اعتبار 75 دلار برای برخی از بازاریابی های کلمات کلیدی در بازار بود یاهو موتور جستجو از آنجا که من تازه راه اندازی شبکه اجتماعی برای جانبازان نیروی دریایی، من آزمایشاتی را با برخی از خریدهای کلمات کلیدی انجام داده ام.

یاهو جستجو در بازاریابی پست الکترونیکی مستقیم

البته چاپ خوب این است که شما باید 30 دلار سپرده غیر قابل استرداد به حساب خود وارد کنید. با این وجود هنوز 45 دلار کلیک است که می توانستم استفاده کنم ، بنابراین سعی کردم ثبت نام کنم. من می گویم سعی زیرا در مراحل ثبت نام و پرداخت حداقل 4 بار با این پیام خطا مواجه شدم:

یاهو خطا

دایرکت میل با هر تبلیغاتی یک نکته مشترک دارد. شما باید بتوانید محصول یا خدمات خود را به محض عبور مشتری از درب خانه تحویل دهید. عدم توانایی در تحویل بیشتر از تبلیغ نکردن ضرر دارد. من امیدوارم که این یاهو! کمپین نمونه ای از کمپین بود که برای چند نفر برای آزمایش توانایی سیستم آنها در مدیریت ثبت نام و خریدها ارسال شده است ... اما حقیقت احتمالاً عکس این است. آنها مرا از دست دادند! بعد از 4 بار تلاش ، دیگر بر نمی گردم.

یاهو به احتمال زیاد صدها هزار دلار برای این قطعه پست مستقیم هزینه کرده است. و مدیر بازاریابی ضعیف ، که یک قطعه خارق العاده را طراحی کرده است ، احتمالاً بخاطر عملکرد ضعیف کمپین مقصر شناخته خواهد شد.

البته مگر اینکه یاهو! اتفاقاً وبلاگ من را می خواند. 🙂